Pārtrauktas nodarbības FS “Jelgava”

Valstī pasludinātās ārkārtas situācijas dēļ vismaz līdz 14. aprīlim pārtrauktas treniņnodarbības un spēles futbola skolas “Jelgava” audzēkņiem un treneriem.

Sekojot 12. martā Latvijā izsludinātajam ārkārtas stāvoklim un valstiskas nozīmes ierobežojumiem, ka arī, ņemot vērā valsts mērogā apturēto, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un interešu izglītības aktivitāšu darbību, futbola skola “Jelgava” no 13. marta (ieskaitot) līdz turpmākam attiecīgam paziņojumam pārtrauc klātienes treniņus, sacensību un citu pasākumu norisi. Treniņprocess tiks nodrošināts attālināti, par ko informācija sekos no grupas trenera. Latvijas Futbola federācija nosaka, ka spēļu un turnīru norises atjaunošana tiks plānota atsevišķi, kad to ļaus valstiskā situācija.