Meklē futbola skolas direktoru

Futbola klubs “Jelgava” aicina pieteikties “Futbola skola Jelgava” direktora amatam.

Meklējam cilvēku, kuram rūp Jelgavas jauno futbolistu nākotne. Piedāvājam izaicinājumiem bagātu darbu ar unikālu pieredzi.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

– Augstākā pedagoģiskā izglītība [atbilstoši MK 569 13. punktam];
– Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
– Zināšanas izglītības un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
– Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
– Vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
– Kā priekšrocība tiks uzskatīta A-UEFA futbola trenera kategorijas licence.

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI

– Nodrošināt izglītības iestādes darbību, tai noteikto uzdevumu izpildi un atbildēt par iestādes darba rezultātiem;
– Prasme sastādīt gada plānu, sagatavot atskaites, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
– Nodrošināt iestādes izglītības programmu īstenošanu un iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu;
– Nodrošināt izglītības iestādes [Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola akadēmijas] akreditācijas procesu īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

PIESAKIES!

Sūti savu CV un motivācijas vēstuli ar iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijām uz fkjelgava@gmail.com līdz 2019. gada 26. augusta plkst. 12:00. Ar nosacījumiem uz vakanto amatu var iepazīties šeit